ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η TE.MA.S (Technology Management Systems), ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, καθώς και να προάγει την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας σε όλο το φάσμα του κοινωνικού συνόλου. Τα τελευταία χρόνια διεύρυνε την ενασχόληση της στους τομείς της Υγείας, του SPA Management και της διαχείρισης Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ). Σήμερα, διαθέτει πολύτιμη και πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τόσο βάσει του πελατολογίου της όσο και βάσει των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει η TE.MA.S καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης Επιχειρήσεων, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα. Πλοηγηθείτε στην Ιστοσελίδας μας, ενημερωθείτε για το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων Συμβουλευτικών μας υπηρεσιών και απλά ζητήστε να σας επισκεφτεί ένας Σύμβουλός μας. Η Ενημέρωση έχει σίγουρα μηδενικό κόστος αλλά πιθανώς υπερπολύτιμα αποτελέσματα.