ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι στενά συνδεδεμένη με τη χρήση ενέργειας. Η ενέργεια είναι σε τέτοιο βαθμό συνυφασμένη με την καθημερινή μας ζωή που μόνο η έλλειψή της καθιστά πρόδηλη την αναγκαιότητά της.

Η ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Κίνηση, θερμότητα, ενέργεια χημικών δεσμών ή ηλεκτρισμός. Ακόμη και η μάζα είναι μια μορφή ενέργειας. Η ενέργεια μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές όπως ο άνεμος, ο άνθρακας, ο ήλιος, η ξυλεία ή τα τρόφιμα. Όλες οι πηγές ενέργειας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό THN ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να παραγάγει έργο.

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της ενέργειας και κυρίως η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικής στρατηγικής στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο  είναι περισσότερο από ποτέ στο κέντρο της επικαιρότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. Συνδέεται άρρηκτα με τις οικονομικές δραστηριότητες, την χρηματοδοτική διαχείριση, την ποιότητα ζωής  των ανθρώπων, τον επιχειρηματικό και πολιτικό λόγο και προγραμματισμό.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Τα αυτονομα φωτοβολταΪκά είναι μή διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα (off-grid photovoltaic systems ή stand- alone) τα οποία παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο και μόνο, χωρίς καμία σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ), ενώ ελλείψει ηλιοφάνειας τροφοδοτούν τα φορτία από συσσωρευτές (μπαταρίες)!  Το κάθε σύστημα μελετάται και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη και αποτελείται από τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια, το φορτιστή των συσσωρευτών, τους συσσωρευτές και το μετατροπέα (inverter).

Τα Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για την τροφοδοσία κύριων και εξοχικών κατοικιών, αλλά και εγκαταστάσεων οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας (είτε γιατί δεν υπάρχει άδεια, είτε γιατί είναι απομακρυσμένο το δίκτυο και έχει τεράστιο κόστος σύνδεσης). Επίσης τα συστήματα αυτονομίας ρεύματος αποτελούν βέλτιστη λύση back-up (παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία) για ένα νοικοκυριό ή μία επιχείρηση που θέλει σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (απεργίες ΔΕΗ, διακοπή ρεύματος κλπ.) να έχει αυτονομία ρεύματος σε κάποια βασικά φορτία (ψυγείο, φωτισμό, τηλεόραση, internet, συναγερμός, κλπ.). Τέλος αποτελούν, εξαιρετική ενεργειακή λύση για ανθρώπους που επιθυμούν την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία της κατοικίας τους και είναι επένδυση απόλυτα συμβατή με έναν “πράσινο” και οικολογικό τρόπο ζωής αφού υποκαθιστά τις παραδοσιακές ενεργειακές πηγές που είναι ιδιαίτερα ρυπογόνες για το περιβάλλον (π.χ ηλεκτρογεννήτριες βενζίνης).

Πλέον η αυτόνομη ηλεκτροδότηση με φωτοβολταικά είναι όχι μόνο οικονομική αλλά και αξιόπιστη.

H TE.MA.S μέσα από μια άρτια επανδρωμένη και έμπειρη ομάδα  είναι σε θέση να προτείνει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.

Κατά την εγκατάσταση των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων η TE.MA.S αναλαμβάνει:

  • Μελέτη εκτίμησης των ενεργειακών αναγκών του χώρου (καταγραφή ηλεκτρικών συσκευών, κατανάλωσης, ηλεκτρικών φορτίων κλπ)

  • Μελέτη για τη βέλτιστη χωροθέτηση και ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος

  • Υπολογισμό της ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα

  • Διενέργεια τεχνικοοικονομικής μελέτης για προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και υπολογισμό του συνολικού κόστους του συστήματος

  • Πλήρη εγκατάσταση του συστήματος από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό

  • Απομακρυσμένη πρόσβαση και παρακολούθηση του συστήματός σας

  • Συντήρηση και άμεση επισκευή – αντικατάσταση σε περίπτωση βλαβών

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα  μπορούν να ονομαστούν και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως ένα μικρό υδροηλεκτρικό, μια ανεμογεννήτρια ή ακόμη και ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Γενικά τα υβριδικά συστήματα συνδυάζουν τις μορφές ενέργειας για να τροφοδοτούν το σύστημα συνεχώς με σταθερή τάση, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους διακοπής της τροφοδοσίας. Χαρακτηρίζονται ως δυναμικά συστήματα, καθώς είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εναλλάσσονται ανάμεσα στις διαθέσιμες πηγές ενέργειας ή και να τις συνδυάζουν ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να εξαρτώνται κατά το ελάχιστο από τις μεταβολές των εξωγενών παραγόντων, όπως το τοπικό δίκτυο, η ηλιοφάνεια, η ένταση του ανέμου, η ροή του νερού κ.τ.λ.

Τα υβριδικά συστήματα κατά κύριο λόγο εφαρμόζονται για την αδιάλειπτη λειτουργία σημαντικών οικιακών, επαγγελματικών εφαρμογών ή εφαρμογών πρώτης ανάγκης όπως στρατιωτικές μονάδες, αεροδρόμια, νοσοκομεία ηλεκτρικών φορτίων ή ευαίσθητων φορτίων, σε περιοχές όπου το κεντρικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα (διακοπές ή μεταβολές τάσης). Ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός είναι αυτός μιας συστοιχίας φωτοβολταϊκών και μιας ανεμογεννήτριας. Επίσης, για οικιακή χρήση υπάρχουν τα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκών θερμικής ισχύος (PV-T). Ενώ στα τυπικά φωτοβολταϊκά πάνελ ο συντελεστής απόδοσης πέφτει με την άνοδο της θερμοκρασίας, αντίθετα τα υβριδικά πάνελ PV-T επωφελούνται απορροφώντας την περιττή θερμότητα του φωτοβολταϊκού τμήματος για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας, η TEMAS παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά και  στη χρήση Υβριδικών συστημάτων.

ΝΕΤ – METERING

Η Αυτοπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Νet-Μetering) αποτελεί πλέον ελκυστική και σύντομα αποσβέσιμη λύση για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών και στην Ελλάδα. Με το Net Metering μπορείτε να παράγετε μόνοι σας την ενέργεια που χρειάζεστε με την δική μας βοήθεια.

Το Net Metering (Αυτοπαραγωγή) ουσιαστικά είναι η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (φωτοβολταϊκά συνήθως) στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο. Έτσι το Δίκτυο χρησιμοποιείται ουσιαστικά για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, η οποία μέσω του συμψηφισμού ο οποίος γίνεται στο τέλος μιας περιόδου μέτρησης (ένα έτος, συνήθως) καταναλώνεται τοπικά.

Έτσι η εταιρεία μας παρέχει λύσεις ώστε να καταστεί βιώσιμη μια εγκατάσταση Net Metering η οποία απαιτεί προσεκτικό υπολογισμό αρκετών παραμέτρων.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Τα αυτόνομα φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό πλατειών, δρόμων, δασυλλίων, δημοτικών φωτισμών, απομακρυσμένων διασταυρώσεων, εξωτερικών χώρων εργοστασίων, εργοταξίων, στάσεις λεωφορείων, καθώς και σε πολλές άλλες εφαρμογές. Τα φωτιστικά αυτά διαθέτουν υψηλές περιβαλλοντολογικές αξίες καθώς παράγουν τη  δική τους καθαρή ενέργεια από τον ήλιο (µέσω του φωτοβολταϊκού πλαισίου).

Τα πλεονεκτήματα τους:

  • Μεγάλος χρόνος ζωής (25 χρόνια εγγύηση για το φωτοβολταϊκό).

  • Δεν χρειάζονται καλώδια.

  • Δεν χρειάζεται δίκτυο της ΔΕΗ.

  • Και δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΗ.

  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σε υπάρχων στήλους.