ΥΓΕΙΑ

Ίσως ο πλέον πολύπαθος κλάδος της Ελληνικής Κοινωνίας. Ίσως ο χώρος με την μεγαλύτερη, αξιακά, κοινωνική αναγωγή, αναφορικά με την Αξιοπρέπεια του Ιατρού, του Επαγγελματία Υγείας, του ίδιου του Πολίτη. Η Σημασία του ‘Αποτελέσματος Υγείας’ είναι αδιαμφισβήτητη. Το Κράτος σχεδιάζει άμεσα, στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων που επεξεργάζεται, να αυστηροποιήσει τα ποιοτικά κριτήρια όσων επιθυμούν να συμβάλλονται μαζί του. Οι προϋποθέσεις ποιότητας όμως, σε σύνθεση με τον συνεχώς μειούμενο προϋπολογισμό και την υπομελέτη υποκοστολόγηση, μετατρέπουν την καθημερινή λειτουργία Οργανισμών Υγείας και Ιατρείων σε μια εξίσωση που εάν δεν επιλυθεί σωστά τότε οδηγήσει με βεβαιότητα, σε άμεση ή βραχυπρόθεσμη ‘’μη βιωσιμότητα’’.

Η TEMAS, έρχεται να σταθεί αρωγός στον Ιατρό και το Ιατρείο, στον Επαγγελματία Υγείας και στον Οργανισμό Υγείας, όχι μόνο με λύσεις σύγχρονες αλλά και ρεαλιστικές διαδικασίες εφαρμογής.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας, αναλαμβάνει να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου μικρού ατομικού, μεσαίου ή μεγάλου οργανισμού υγείας με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία διαδικασιών ποιότητα και Πιστοποίησης κατά ISO 9001

  • Διαπίστευση κατά ISO 15189, 27000

  • Μελέτη Λειτουργικού Κόστους

  • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

  • Ενημέρωση και Εκπροσώπηση σε προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ

  • Διαχείριση Ψηφιακής Εξωστρέφειας (Social Media, blogs, websites, κτλ…)

  • Ανάπτυξη και παρακολούθηση Εμπορικών Στρατηγικών, με στόχο το κέρδος

Εσείς απλά επενδύστε στον χρόνο που πρέπει για να μας ακούσετε. Εμείς δεσμευόμαστε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη, η επένδυση σας αυτή να αποκτήσει την αντίστοιχη υπεραξία.